Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Portal informacyjny poświęcony sześciolatkom PDF Drukuj Email

Szczecin, 6 kwietnia 2009 r.

KO-XI-AM-1130/292/09


Szanowni Państwo,
Przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego
oraz Dyrektorzy szkół i placówek
województwa zachodniopomorskiego

W celu przybliżenia istoty zmian programowych i organizacyjnych, które zaczną obowiązywać już od 1 września 2009 r., Ministerstwo Edukacji Narodowej uruchomiło nową stronę internetową poświęconą sześciolatkom, adresowaną do rodziców, nauczycieli, dyrektorów oraz organów prowadzących szkoły i przedszkola.

Strona www.6latki.men.gov.pl zawiera ważne informacje na temat organizacji edukacji wczesnoszkolnej oraz przykłady dobrych praktyk w tym zakresie. Poza informacjami na temat edukacji przedszkolnej oraz możliwości, jakie będą mieli rodzice w najbliższych latach, przygotowany przez resort oświaty portal dostarcza także praktyczne informacje na temat możliwości wynikających z reformy oświaty.

Mając na uwadze rzetelne przekazywanie informacji dotyczących obniżania wieku obowiązku szkolnego, podręczników oraz kwalifikacji nauczycieli, którzy będą uczyć sześciolatki, a także umożliwienie jak największej grupie rodziców i nauczycieli zapoznanie się z wprowadzanymi od 1 września 2009 roku zmianami, zachęcam do korzystania z tej strony, jako ważnego źródła informacji.

Uprzejmie Państwa proszę o pomoc w dotarciu z informacją o uruchomieniu portalu do jak najszerszego grona jego odbiorców i umieszczenie na stronach internetowych baneru informacyjnego.
Elektroniczna wersja baneru jest dostępna do pobrania na stronie www.6latki.men.gov.pl w zakładce Do pobrania.

Jestem przekonany, że dzięki wspólnym staraniom możliwe będzie skuteczne przeprowadzenie projektowanych zmian.


Zachodniopomorski Kurator Oświaty
Artur Gałęski

 
Kontrole dotyczące realizacji zajęć wychowania fizycznego w gimnazjach PDF Drukuj Email

Szczecin, 3 kwietnia 2009 r.

KO-I-IP-4010/120/09

 

Państwo
Dyrektorzy Gimnazjów
woj. zachodniopomorskiego

 

     W związku z realizacją nadzoru pedagogicznego zgodnie z art. 33, ust. 1-3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zmianami) informuję, że w miesiącu maju br. rozpoczną się kontrole w zakresie realizacji podstaw programowych na zajęciach wychowania fizycznego.


Zachodniopomorski Kurator Oświaty
Artur Gałęski

 
Harmonogram spotkań organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Szczecinie w zakresie wdrażania nowej podstawy programowej i organizacji pracy szkoły (budowanie szkolnych planów nauczania) PDF Drukuj Email

Szczecin, 30 marca 2009 r.

KO-I-IM-0030/4/09

Szanowni Państwo
Przedstawiciele Organów Prowadzących, 
Dyrektorzy Szkół Podstawowych i Gimnazjów

dotyczy: spotkań dla przedstawicieli organów prowadzących, dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjów w związku ze zmianami w zakresie budowania szkolnych planów nauczania zgodnie z wymogami nowej podstawy programowej

Szanowni Państwo,

     pragnę poinformować, że w związku ze zmianami w zakresie budowania szkolnych planów nauczania zgodnie z wymogami nowej podstawy programowej zostaną zorganizowane spotkania według załączników.
     Ze względu na rangę nowych zadań w zakresie wdrażania nowej podstawy programowej i organizacji pracy szkoły prosimy o priorytetowe potraktowania udziału w powyższych spotkaniach.


Zachodniopomorski Kurator Oświaty
Artur Gałęski

Załączniki:
Pobierz plik (gimnazja.doc)Gimnazja[ ]45 Kb
Pobierz plik (jst.doc)Organy prowadzące[ ]36 Kb
Pobierz plik (Koszalin.doc)Koszalin[ ]51 Kb
Pobierz plik (sp.doc)Szkoły podstawowe[ ]55 Kb
Pobierz plik (specjalne.doc)Szkoły specjalne[ ]39 Kb
Pobierz plik (Walcz.doc)Wałcz[ ]41 Kb
 
Pismo w sprawie bezpieczeństwa w szkołach i placówkach PDF Drukuj Email

Szczecin, 23 marca 2009r.


KO-XI-AM-1130/220/09


Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół i Placówek
województwa zachodniopomorskiego

          Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami), a także rozporządzenia MENiS w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r. Nr 6, poz. 69) przypominam, że jesteście Państwo odpowiedzialni za wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę lub placówkę, zapewnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w szkole lub placówce, a także zapewnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez szkołę lub placówkę poza obiektami należącymi do tych jednostek.
          Proszę Państwa o podjęcie skutecznych działań zmierzających do zwiększenia bezpieczeństwa w szkołach i placówkach oraz poza nimi.
          Szczególnie jednak apeluję o zwrócenie uwagi na zachowanie osób dorosłych  wchodzących na teren szkoły lub placówki.

Zachodniopomorski Kurator Oświaty
Artur Gałęski

 

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/test/www_test/templates/ja_edenite/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/test/www_test/templates/ja_edenite/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/test/www_test/templates/ja_edenite/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/test/www_test/templates/ja_edenite/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/test/www_test/templates/ja_edenite/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/test/www_test/templates/ja_edenite/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/test/www_test/templates/ja_edenite/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/test/www_test/templates/ja_edenite/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/test/www_test/templates/ja_edenite/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/test/www_test/templates/ja_edenite/html/pagination.php on line 135


Strona 1 z 5

Kuratorium Oświaty w Szczecinie nie udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą listowną oraz elektroniczną, która nie spełnia wymogów określonych w art. 63 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) Zgodnie z tym przepisem treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:
- osoby, od której pochodzi (imię i nazwisko),
- adresu (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu),
- przedmiotu sprawy, której korespondencja dotyczy.


 

 

 

 

 

Ostatnie publikacje


Warning: Creating default object from empty value in /home/test/www_test/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/test/www_test/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/test/www_test/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/test/www_test/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/test/www_test/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Najpopularniejsze artykuły


Warning: Creating default object from empty value in /home/test/www_test/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/test/www_test/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/test/www_test/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/test/www_test/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/test/www_test/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Newsletter

Kuratorium Oświaty

Nie każdy pociąg jedzie do Hollywood...

 

 


 

Jesteś tutaj  : Home